برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

هلدینگ ایتکاک > برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

برگزاری دوره های آموزشی آنلاین

همراهی ایتکاک در زمینه برگزاری دوره های آموزش مجازی در دانشگاه ها، آموزشگاه ها و مدارس و همچنین موسسات آموزشی سراسر کشور به برقراری کلاس ها بصورت مداوم کمک شایان توجهی نمود.

همچنین به جهت کسب درآمد بسیاری از موسسات آموزشی بصورت مجازی در بستری امن، متصل، قابل مدیریت وهمچنین با امکانات کاملاً مشابه کلاس حقیقی به آرامش خاطر برگزارکننده و شرکت کنندگان کمک شایان توجهی نمود.

تاریخ

آبان ۱, ۱۳۹۴

دسته بندی

آموزش آنلاین

Custom Field

Enter some text here